Acollida

Per tal de millorar la conciliació laboral i familiar, l’AMPA ofereix un servei d’acollida matinal de 7:45h a 9:00h i acollida de Migdia 12:30h a 13:15h

Podeu contractar aquest servei a través de l’àrea de Famílies de la nostra Web.