Junta directiva

La Junta directiva
S'encarrega de la representació i la gestió diària de l'entitat. Està formada per un grup de pares i mares voluntaris que són membres actius de l'AMPA.

PRESIDENTA

Missy de Souza

SECRETÀRIA

Alba Grau

TRESORERIA

Sabrina Aubà

Remei Llop

VOCALS

José Ubalde (Extraescolars)

Josep M. Alvarez (Extraescolars)

Joaquim Sabaté (Consell Esportiu)

Neus Sánchez (Menjador)

Beatriz Capa (Menjador)

Crina Popa (Botiga Virtual)