Junta directiva

La Junta directiva
S'encarrega de la representació i la gestió diària de l'entitat. Està formada per un grup de pares i mares voluntaris que són membres actius de l'AMPA.

PRESIDENTA

Yolanda Bedós

VICE-PRESIDENT

David Bret

SECRETÀRIA

Montse Barceló

(Representant Consell escolar)

TRESORERA

Sabrina Aubà

VOCALS

Rosa Querol

Fontcalda Bes

Dolors Folqué

Juanan Villaverde

Lluis Antolí

Missy de Souza

Alba Grau

Joaquim Sabaté

Josep M. Alvarez