Extraescolars

NORMATIVA EXTRAESCOLARS

NORMES GENERALS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
 •   Les inscripcions a les activitats extraescolars començaran el dia 1 de setembre fins el dia 22 de setembre a través del àrea de famílies de la pagina web: www.ampapuigcavaller.cat
 •   Les baixes voluntàries de les activitats extraescolars es tindran de comunicar amb una data límit dia 30 del mes, en cas contrari es cobrarà tot el mes següent.
 •   Per realitzar cada activitats es requereix d’un numero mínim d’alumnes. En cas de no completar les places l’AMPA es reserva el dret a retirar l’activitat extraescolar.
 •   Les quotes mensuals de les activitats es cobraran a principi del més abans de realitzar l’activitat.
 •   Durant tot el curs escolar es podran oferta noves activitats, s’informarà amb antelació per poder-se inscriure.
 •   Els horaris poden sofrir algun ajust o variació en funció del desenvolupament de l’activitat, previ avist a les famílies.
 •   La inscripció de l’activitat comporta la responsabilitat del pagament de la mateixa. El impagament de dos rebuts serà motiu de baixa immediata en l’activitat.
 •   No respectar les normes de les instal·lacions, deteriorar el material, faltar al respecte a les persones, etc.., serà motiu de baixa immediata.
 •   El import de les activitats serà mensual e independent dels dies d’activitat (dies festius, vagues, climatologia ) o de falta d’assistència del alumne.
 •   Les activitats que es realitzin al aire lliure o en instal·lacions fora de l’escola en la qual no es pugui realitzar l’activitat per causes meteorològiques adverses seran suspeses amb previ avís.

DOSSIER ACTIVITATS

(Disponible pròximament...)

CALENDARI EXTRAESCOLARS

Calendari extraescolars

COMISSIÓ MIXTA EXTRAESCOLARS

 •   La comissió d’activitats extraescolars està formada per un grup de pares i mares que treballen en estreta col•laboració, per tal d’escoltar i atendre els interessos i necessitats de les famílies de l’escola i vetllar per la qualitat de tots els serveis que s’ofereixen.
 •   Amb l’objectiu de facilitar aquest procés es fan reunions periòdiques, en comissió mixta, amb la direcció de l’escola, grup de pares i representants del AMPA.
 •   Delimitar el marc d’activitats / serveis.
 •   Establir mecanismes per respondre a les demandes / necessitats de les famílies.
 •   Concretar la metodologia (funcionament inscripcions/ pagaments..., gestió de conflictes...).